Att tänka på

Lagen om hittegods

Enligt lagen om hittegods (1938:121) Skall den som hittar något utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten.

Är ägaren till godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet.

Har du tappat bort något?
Gör en förlustanmälan hos polisen. På så vis ökar dina chanser att få tillbaka det som du har tappat bort.

Gör förlustanmälan hos polisen >>

Om du misstänker att du blivit av med något genom brott ska du i stället göra en brottsanmälan.

Gör polisanmälan >>

Läs mer på Polisens hemsida >>

Hittat något / Tappat något

Annonser med foton får MYCKET bättre respons.

Välj ett foto till annonsen

Bläddra…
Kom ihåg mina kontakt-uppgifter.